Akces AG Nieruchomości w Łodzi. Licencja zawodowa nr 488. Mgr inż. Anna Gajda.

Nieruchomości Małopolska

  T W O J A    R E K L A M A    T U T A J

::.. Akces AG

ul. Narutowicza 59
90-130 Łódź
tel. 42 678 99 02
fax. 42 678 99 02
Akces AG

Akces AG od chwili rozpoczęcia swojej działalności w 1996r. świadczy kompleksowe usługi w zakresie Biuro zajmuje się również sprzedażą nieruchomości komercyjnych i terenów przemysłowych.

Właścicielka biura mgr inż. Anna Gajda jest osobą z wieloletnim doświadczeniem w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Posiada licencję zawodową nr 488. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej oraz członkiem Komisji Międzynarodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Biuro Obrotu Nieruchomościami Akces AG współpracuje z wieloma łódzkimi i poza łódzkimi biurami w ramach Centralnego Banku Nieruchomości CBN i Łódzkiego Rynku Nieruchomości ŁRN - komputerowej sieci wymiany ofert.

<< Acricom   Akropol >>
Zareklamuj się na tej stronie Ogólnopolska baza nieruchomości
Biuro Obrotu Nieruchomościami Akces AG. Łódź. Usługi w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu i najmu różnego rodzaju nieruchomości.
Reklama / Linki / ubezpieczenia samochodowe