Saska Nieruchomości na Saskiej Kępiej w Warszawie

Nieruchomości Małopolska

  T W O J A    R E K L A M A    T U T A J

::.. Saska Nieruchomości

ul. Waszyngtona 2a
03-910 Warszawa
tel. 22 616 11 10, 22 616 12 10
fax. 22 617 97 47
Saska Nieruchomości

Saska zajmuje się głównie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - polega to na zawodowym wykonywaniu czynności, które mają doprowadzić do zawarcia umów: Podczas wykonywania powyższych czynności agenci Saska Nieruchomości stosują przepisy prawa i standardy zawodowe, postępują zgodnie z zasadami etyki zawodowej, jak też kierują się zasadami interesu osób, na których rzecz wykonują te czynności. Do tego stale doskonalą swoje kwalifikacje.

Saska Nieruchomości jest Członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - licencja numer: 1644.

<< RoninHouse   Silver House >>
Zareklamuj się na tej stronie Ogólnopolska baza nieruchomości
Saska Nieruchomości - Saska Kępa Warszawa - sprzedaż mieszkań, domów, gruntów
Reklama / Linki / ubezpieczenia samochodowe