Turhand-Ret Sp. z o.o. w Opolu. Wykwalifikowana kadra kierownicza, inżynieryjno - techniczna.

Nieruchomości Małopolska

  T W O J A    R E K L A M A    T U T A J

::.. Turhand-Ret

ul. Dworska 2B
Opole
Turhand-Ret

Turhand-Ret Sp. z o.o. w Opolu jest spółką prawa handlowego. Została utworzona w 1997 r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nr.KRS 0000054515. Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, inżynieryjno - techniczną (inżynierowie budownictwa, inżynierów elektryków, techników budowlanych, prawnika) oraz specjalistów we wszystkich rodzajach branż, w tym 7 licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Każda wspólnota mieszkaniowa, która powierzy zarząd nad swoim mieniem spółce Turhand - Ret posiada swój wyodrębniony rachunek bankowy. Na nim gromadzone są wszystkie opłaty wnoszone przez mieszkańców z tytułu zaliczek na koszty zarządu, dostaw wody, energii itp. oraz opłat na fundusz remontowy.

<< Sool   Willa >>
Zareklamuj się na tej stronie Ogólnopolska baza nieruchomości
Nieruchomości Turhand-Ret Sp. z o.o. Opole.
Reklama / Linki / ubezpieczenia samochodowe